Skip to content Skip to footer

Szkolenie ekip montażowych

W marcu Grupa Burkietowicz przeprowadziła szkolenie dla ekip montażowych. Najwyższa jakość pracy – naszej i naszych Partnerów – to dla nas kluczowa sprawa, a ciągła chęć polepszania świadczonych usług to motor napędzający nasze działanie.

Wiedza na wagę złota

W dniach 03-04 oraz 10-11 marca oraz 08 kwietnia w naszej firmie odbył się cykl szkoleń dla montażystów. Wydarzenie przygotowała i przeprowadziła Grupa Techniczna. Specjaliści z różnych działów przez pięć dni przekazywali wiedzę i budowali relacje z naszymi partnerami. Głównym tematem spotkań była aktualizacja załączników montażowych dołączanych do projektów konstrukcyjnych. Przygotowane opracowania ujednolicają, standaryzują, rozwijają stosowane formy montażowe na budowie, a co za tym idzie zwiększają jej bezpieczeństwo. Rozwiązania – Burkietowicz

Cel naszych działań

Celem szkoleń było przede wszystkim przedstawienie nowych założeń montażowych, dobrych praktyk, zebranie pomysłów i potrzeb naszych montażystów oraz zaprezentowanie nowych form współpracy z działem sprzedaży i logistyki. Uczestnicy oprócz wiedzy teoretycznej, otrzymali także pakiet materiałów do nauki i analizy. Zorganizowany został również quiz o wiedzy, zarówno tej, którą otrzymali na szkoleniu jak również ogólnej wiedzy technicznej i procesów budowlanych. Prowadzący przeprowadził ankietę w formie zabawy interaktywnej, która miała na celu zebranie potrzeb i oczekiwań uczestników.


Wspólne cele

Szkolenie ekip montażowych było okazją do integracji i wymiany doświadczeń z partnerami. Ogromnie cenimy sobie takie wydarzenia ze względu na ciągłą chęć rozwoju i utrzymywania partnerskich relacji. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym filmikiem, który stanowi najlepsze podsumowanie przebiegu szkolenia.

Od produkcji do montażu

Dla chętnych była możliwość zwiedzania firmy. Była okazja zobaczenia tego, co się dzieje, zanim przeznaczony do montażu produkt trafi na plac budowy. W szkoleniu wzięło udział łącznie 14 ekip montażowych. Mamy nadzieję, że poświęcony czas przełoży się już wkrótce na lepszą współpracę, z korzyścią dla uczestników jak i dla naszych klientów.