Skip to content Skip to footer

FAQ - NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KLIENTÓW

wiazary prefabrykowaneWiązary to prefabrykowana kratownica. Składa się z pasa górnego i dolnego połączonego skośnymi krzyżulcami oraz pionowymi słupkami. Wiązary prefabrykowane to ekonomiczne rozwiązanie w szczególności dla budynków bez poddasza użytkowego. Dzięki wiązarom możemy zmniejszyć koszty całej budowy, eliminując strop
i większość ścian nośnych wewnątrz budynku.

CO OFERUJEMY?
Wiązary kratowe produkujemy z tarcicy konstrukcyjnej klasy C24 o przekroju 45mm i 60mm – w zależności od obciążenia i rozpiętości wiązara. Wiązary łączymy płytkami kolczastymi firmy Mitek oraz B.PRO. Zazwyczaj mocujemy je do wieńca za pomocą kątowników oraz kotwy stalowo-rozporowej. Wytężamy konstrukcję na 85%, aby dać klientowi pewność, że jego dach jest solidny i wytrzymały –bezpieczeństwo konstrukcji jest dla nas najważniejsze. Wiązary projektowane są przez naszych projektantów z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

stężęniaStężenia to elementy drewniane klasy C18, które są nieodłącznym elementem konstrukcji dachu. Zapewniają sztywność i stabilność. Rolę stężeń pełnią również łaty dachowe oraz pełne deskowanie. Wiązar prefabrykowany wykonany z tarcicy o szerokości 45mm lub 60mm, jako element smukły przenosi bardzo dobrze obciążenia pionowe i poziome w swojej płaszczyźnie, a stężenia mają za zadanie przenieść obciążenia poziome działające prostopadle do wiązara.

CO OFERUJEMY?
Nasi konstruktorzy szczegółowo rozrysowują i przeliczają każde stężenie wiatrowe, montażowe oraz ukośne. W projektach występują stężenia deskowe wiązarów typu SV, SUK, SP, SUPD, SUPG opisane w każdym projekcie technicznym. Tym samym gwarantujemy bezawaryjną pracę konstrukcji wiązarowej oraz jej sztywność.

Okucia to łączniki ciesielskie – kątowniki, gwoździe, śruby, siodełka, nakrętki, kotwy itp.

CO OFERUJEMY?
Nasze wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że należy stosować jedynie profesjonalne złącza do konstrukcji drewnianych. Od lat stosujemy okucia renomowanych dostawców takich jak: Simpson Strong-Tie.

Płytki kolczaste to nowoczesne elementy łączenia konstrukcji drewnianych. Są to blachy wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej. Na jej powierzchni wytłoczone są gęsto i równomiernie kolce, dzięki którym przenoszone są duże obciążenia. Płytka wprasowywana jest w drewno przy użyciu prasy.

CO OFERUJEMY?
Przy produkcji wiązarów stosujemy płytki kolczaste z firmy Mitek oraz B.PRO. Są one dobierane do każdego węzła w oprogramowaniu, które sprawdza płytki pod kątem warunków nośności, strefy docisku lub rozwarstwienia drewna.

Projekt techniczny to dokumentacja opracowana na podstawie projektu architektoniczno-budowlanego, która przedstawia kompletne rozwiązania konstrukcji dachu.

CO OFERUJEMY?
Projekty techniczne, które są sprawdzone i podpisane przez doświadczonych konstruktorów posiadających odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane.

Do projektu dołączone są:

  • deklaracje właściwości użytkowych
  • oświadczenie o impregnacji
  • certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji
  • uprawnienia konstruktora

Zamawiający otrzymuje projekt w wersji elektronicznej oraz dwa egzemplarze w formie papierowej. 

Drewno jest jednym z najstarszych materiałów budowlanych. To surowiec ekologiczny i przyjazny dla środowiska. Ma znakomitą relację wytrzymałości do wagi. Świerk i sosna są 16 razy lżejsze od stali i 5 razy lżejsze od betonu, dlatego drewno jest coraz częściej stosowane przez nowoczesne systemy w budownictwie. CO OFERUJEMY? Do produkcji wiązarów stosujemy drewno konstrukcyjne:
  • sortowane wizualnie do klasy C24 zgodnie z normą DIN 4074-1 i EN 338
  • suszone komorowo do poziomu wilgotności 18% (-+2%)
  • strugane czterostronnie z załamanymi krawędziami
  • impregnowane zanurzeniowo w środkach, głównie Axil 3000 lub FOBOS M4.
W trakcie suszenia komorowego giną zarodniki pleśni, grzybów i owadów, co w połączeniu z impregnacją odpowiednimi preparatami, chroni drewno przed korozją biologiczną i ogniem.

Impregnacja to dodatkowe zabezpieczenie drewna za pomocą odpowiednich preparatów. Pomaga w ochronie przed szkodnikami, grzybami i pleśnią.

CO OFERUJEMY?
Drewno impregnujemy metodą zanurzeniową. Ze względu na ochronę środowiska najczęściej stosujemy środek Axil. To niesolny preparat nowej generacji o wybarwieniu żółtym. W swojej ofercie posiadamy również impregnat Fobos M-4 o wybarwieniu zielonym.

CIEKAWOSTKA: Nasz tartak przeciera blisko 50 000 m3 drewna w rok.

okapOkap to część dachu wysunięta poza obrys budynku. Jego rodzaj i długość mają znaczenie przy projektowaniu konstrukcji. Wybór okapu uzależniony jest nie tylko od wizualnego wykończenia dachu, ale również od przedstawionego rozwiązania w projekcie architektoniczno-budowlanym.

CO OFERUJEMY?
Fachowe doradztwo projektanta przy wyborze lub zamianie rodzaju okapu. Wskazanie zalet i zagrożeń różnych rozwiązań.

okap szczytowyOkap szczytowy to fragment dachu wystający poza obrys budynku przy ścianach szczytowych. Można je wykonać jako wysuwnice lub krokwie opierające się na płatwiach. Wysuwnica to ramka z belkami poprzecznymi, która pełni rolę łącznika między krokwią wewnętrzną posiadającą stabilne oparcie, a krokwią zewnętrzną – okapową. Dla prawidłowej pracy tego układu, istotne jest stabilne podparcie w formie wieńca skośnego. Przy tym rozwiązaniu wymagane jest wykonanie ścian szczytowych przed montażem konstrukcji zgodnie z projektem dostarczonym przez Wykonawcę. Krokwie oparte na płatwiach to rozwiązanie bardziej tradycyjne, gdzie elementy te mogą być widoczne. Płatwie to poziome elementy zamocowane
w przestrzeni kilku skrajnych wiązarów, stanowiące podparcie dla krokwi zewnętrznych. W zależności od długości okapu, projektowana jest jedna lub dwie krokwie. Przy tym rozwiązaniu zalecane jest wymurowanie ścian szczytowych po zamontowaniu konstrukcji dachu.

CO OFERUJEMY?
Płatwie oraz krokwie wykonujemy z drewna konstrukcyjnego klasy C24. Elementy te są suszone komorowo, strugane 4-stronnie z fazowanymi krawędziami oraz sortowane wytrzymałościowo metodą wizualną oraz mechaniczną. Cały ten proces odbywa się w naszym tartaku. Istnieje możliwość impregnacji środkiem Axil o wybarwieniu żółtym. Każdorazowo decyduje o tym Zamawiający.

ściana szczytowaŚciana szczytowa to fragment ściany w kształcie trójkąta na wysokości poddasza w dachu dwuspadowym. Przenosi ona obciążenia od ciężaru warstw ściany (ocieplenie, ruszt, płyty poszycia), od elementów konstrukcji dachu (płatwi, wysuwnic) oraz od oddziaływania wiatru. Może być murowana lub drewniana.

CO OFERUJEMY?
Oferujemy rozwiązanie konstrukcji ściany szczytowej jako panel drewniany wraz z montażem, która przenosi wszystkie obciążenia i naprężenia po to, aby zapewnić bezpieczeństwo na lata naszym klientom. Obicie panelu płytą pozostaje po stronie Zamawiającego.

Stryszek to dodatkowo zaprojektowane pomieszczenie służące do przechowywania lekkich rzeczy.

 

CO OFERUJEMY?
W naszym standardzie jest projektowanie stryszku lekkiego składowania do 100kg/m2 –obciążenia zmiennego. Na słupkach i pasie dolnym wiązara – podłodze dokładamy obciążenie na wykończenie deską lub płytą OSB.Najbardziej optymalnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o koszt całej konstrukcji są stryszki projektowane do 3m szerokości. Istnieje możliwość wykonania szerszych stryszków, jednak należy wtedy zastosować większe przekroje oraz mocniejsze płytki, co generuje wyższe koszty.

wieniecWieniec to żelbetowy element konstrukcyjny zwieńczający ściany budynku w poziomie stropów.

CO OFERUJEMY?
Wiązary montujemy bezpośrednio do wieńca za pomocą kątowników i kotwy stalowo-rozporowej. Dla odpowiedniej ochrony przeciwwilgociowej na wieńcu układamy folię. Po stronie Zamawiającego pozostaje jedynie dopilnowanie by wieniec został wykonany na gładko i na odpowiednim poziomie. Istnieje możliwość montażu wiązarów na murłacie, gdy jest ona zawarta w projekcie. Generuje to jednak dodatkowe koszty materiału oraz jej montażu.

podciag
Podciąg to element konstrukcyjny w postaci belki żelbetowej lub stalowej. Może on służyć jako podpora pod konstrukcję dachu.

CO OFERUJEMY?
Na etapie wyceny możemy wskazać, który podciąg nie jest niezbędny do podparcia wiązarów lub też zaproponować wykonanie dodatkowego, by jak najbardziej zoptymalizować koszt inwestycji, a jednocześnie zachować bezpieczeństwo konstrukcji.

Obciążenie pasa górnego to ciężar wszystkich elementów znajdujących się na połaci dachu tj. instalacja fotowoltaiczna, dachówka/blachodachówka, łata, kontrłata, papa/membrana, deska, ocieplenie. Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami konstruktor w zależności od lokalizacji budowy przyjmuje obciążenia zmienne od śniegu oraz wiatru.

CO OFERUJEMY?
Standardem ogólnego projektowania jest wytężanie konstrukcji na 100%. Natomiast naszym standardem jest wytężanie na 85%, przez co konstrukcja zyskuje 15% zapasu nośności. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Na etapie oferty lub podpisywania umowy prosimy o podanie dokładnie tych warstw, które będą na dachu. Jeśli nastąpi zamiana jakiegoś elementu, to obowiązkowe jest powiadomienie o tym naszego konstruktora. Przyjęcie innych obciążeń w projekcie niż tych, które faktycznie będą obciążały konstrukcje, może spowodować zakłócenia w jej pracy.

Obciążenie pasa dolnego to ciężar wszystkich elementów znajdujących się w warstwach sufitu, tj. wykończenie podłogi, ocieplenie, ruszt, płyty wykończeniowe, instalacje (elektryka, rekuperacja). Dodatkowo konstruktor, zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami w zależności od sposobu użytkowania określonego w projekcie budowlanym i ustaleń z klientem, przyjmuje obciążenia zmienne.

CO OFERUJEMY?
W przypadku możliwości wygospodarowania stryszku najoptymalniejsze jest przyjęcie obciążenia zmiennego 100kg/m2. Oznacza to, że na stryszku pojawia się możliwość składowania dodatkowych rzeczy. Na pozostałej części trzymając się zaleceń normowych przyjmujemy 40kg/m2. Standardem ogólnego projektowania jest wytężanie konstrukcji na 100%. Naszym standardem natomiast jest wytężanie na 85%, przez co konstrukcja zyskuje 15% zapasu nośności. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Na etapie oferty lub podpisywania umowy prosimy o podanie dokładnie tych warstw, które będą zastosowane. Jeśli nastąpi zamiana jakiegoś elementu, to obowiązkowe jest powiadomienie o tym naszego konstruktora. Przyjęcie innych obciążeń w projekcie niż tych, które faktycznie będą obciążały konstrukcje, może spowodować zakłócenia w jej pracy.

Obmiar budynku to przekazanie informacji z budowy o rzeczywistych wymiarach i lokalizacji ścian nośnych, kominów oraz podciągów przez Zamawiającego. Jest on niezbędny do rozpoczęcia procesu projektowania przez naszych konstruktorów.

CO OFERUJEMY?
Obmiar można dostarczyć na dwa sposoby?

  1. Oświadczenie na maila opiekuna, o „wykonywaniu ścian nośnych oraz kominów zgodnie z projektem”, jeśli Zamawiający jest pewny, że nie będzie żadnych odstępstw od projektu budowlanego.
  2. Naniesienie wszystkich wymiarów na rzut parteru, bez warstwy ocieplenia i przesłanie na adres mailowy opiekuna.

Taką informacje należy przesłać najpóźniej 6 tygodni przed planowanym montażem. 

Proces projektowania kończy się wysłaniem w wersji elektronicznej projektu technicznego do akceptacji. Akceptacja projektu to potwierdzenie, że konstrukcja spełnia oczekiwania Zamawiającego. Jest ona niezbędna do dalszego procesu. Akceptacja wymagana jest bezpośrednio od Zamawiającego.

CO OFERUJEMY?
W ciągu dwóch dni od zaakceptowania projektu przez Zamawiającego, osoba z działu logistyki kontaktuje się w celu ustalenia gotowości budowy. Jeśli budowa się opóźnia, to jest możliwość przesunięcia terminu produkcji i montażu konstrukcji dachu.

Gotowość budowy oznacza wykonanie wszystkich ścian nośnych i podciągów zgodnie z przesłanym projektem do akceptacji. Wszystkie ściany nośne muszą być zakończone wieńcem, który zostanie wykonany odpowiednio wcześniej przed montażem konstrukcji dachu.

CO OFERUJEMY?
Sprawny i solidny montaż konstrukcji dachu zgodnie z projektem technicznym i ustaleniami, jeśli budowa została przygotowana według powyższych wytycznych.

Konstrukcje ładowane są do 2 dni roboczych przed ustalonym montażem. Wiązary to elementy o dużych rozpiętościach, dlatego przewożone są na specjalnych samochodach. Niezwykle istotne przy tym są: odpowiednia szerokość i utwardzenie drogi dojazdowej oraz przygotowanie i wskazanie miejsca rozładunku wiązarów.

CO OFERUJEMY?
Dysponujemy flotą specjalnie przygotowaną do transportu konstrukcji o największych możliwych rozmiarach. Konstrukcje dostarczamy na terenie całego kraju. Jeśli zamawiający ma wątpliwości co do odpowiedniego zapewnienia dojazdu dla transportu konstrukcji, to prosimy o wysłanie możliwie jak największej ilości informacji oraz zdjęć, które przekażemy do działu logistyki w celu zweryfikowania możliwości dojazdu i doboru odpowiedniego samochodu.Transport dojeżdża na miejsce budowy między 7:00 a 8:00 rano.

transport wiązarów

Transport z ekipą montażową oraz dźwigiem przyjeżdża na miejsce budowy między 7:00 a 8:00 rano. Konstrukcja zostaje rozładowana na przygotowane miejsce, z którego dźwig będzie podawał ją ekipie montażowej. W międzyczasie część montażystów przygotowuje odpowiednio wieniec lub murłatę do prawidłowego mocowania wiązarów. Po ich podaniu i zamocowaniu, stężenia montażowe zastępowane są przez stężenia deskowe określone w projekcie technicznym. Po zamontowaniu konstrukcji ekipa montażowa przekazuje Zamawiającemu protokół odbioru konstrukcji do podpisu.

CO OFERUJEMY?
Oferujemy solidny i sprawny montaż przez nasze doświadczone ekipy montażowe, które montują konstrukcje na terenie całego kraju. Montaż konstrukcji w przypadku domów jednorodzinnych trwa 1-4 dni. Prawidłowy montaż konstrukcji jest kluczowym elementem wpływającym na jej pracę.

Protokół to dokument, który potwierdza odbiór prawidłowo zamontowanej konstrukcji. Podpisuje się pod nim kierownik ekipy montażowej oraz Zamawiający. Jest on niezbędny do wystawienia faktury końcowej oraz ewentualnego zgłoszenia reklamacji.

CO OFERUJEMY?
W przypadku, gdy Zamawiający nie ma możliwości dotarcia na miejsce budowy po zamontowaniu konstrukcji, protokół może podpisać inna upoważniona do tego osoba.

Nie ma tutaj pytania którego szukasz? Skontaktuj się z nami