Skip to content Skip to footer

DESIGN WOOD CHALLENGE – konkurs dla studentów

Grupa Burkietowicz stworzyła konkurs „Design Wood Challenge”. Jest on skierowany do studentów każdego roku architektury, budownictwa oraz architektury krajobrazu. Chcieliśmy wyjść naprzeciw seniorom, którzy w trudnym czasie pandemii najbardziej odczuli zachwianie relacji i kontaktów społecznych. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł. 

Wizje młodych talentów – OSSA 2023 prezentacja konkursu Design Wood Challenge

Jak wiele do zaoferowania światu mają młodzi ludzie na kierunkach architektonicznych mogliśmy się przekonać na tegorocznym ogólnopolskim spotkaniu studentów i studentek architektury w Gdyni. Jak się okazało, są to osoby zarówno twardo stąpające po ziemi, wytrwale dążące do wyznaczonych sobie celów, ale również posiadające duszę artystów pełni wizji i pomysłów. To właśnie na OSSA pierwszy raz zaprezentowaliśmy szerszemu gronu konkurs “Design Wood Challange”. Spotkał się on z bardzo pozytywnym odbiorem.  

Idea tegorocznej edycji 

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie projektu koncepcyjnego małego aktywatora społecznego, który umożliwi osobom starszym ponowną integrację z najbliższą społecznością. Wykluczenia spowodowane ograniczeniami i marginalizacją są obecne w codziennym życiu wielu osób starszych. Szczególnie tych zamieszkujących obszary wiejskie i małe miejscowości. Chcemy, by konkurs nawiązywał do tradycji poprzez wykonanie go w dużej mierze w technologii drewnianej. Doświadczenie seniorów zdobywane na przestrzeni lat oraz ich ogrom wiedzy wynikający z długiego życia sprawia, że pełnią w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Ponadto są świadkami historii i z dumą przekazują tradycje. Właśnie z tradycją, długowiecznością i wytrzymałością kojarzy nam się drzewo. Korzenie pamiętają wydarzenia z przeszłości i są solidną podstawą. Wzrastanie odzwierciedla przebieg życia człowieka, a gałęzie i liście w koronie obrazują jego rozwój. Ideą tegorocznej edycji jest powrót do korzeni. 

Mistrzowie w drewnie 

Grupa Burkietowicz jest zaufanym partnerem, a także polskim liderem w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego. Ponadto jesteśmy zaangażowani społecznie. Aktywnie włączamy się w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne oraz wsparcie lokalnych przedsięwzięć, przywiązując ogromną wagę do troski o środowisko naturalne. Współpracujemy również z Uczelniami, przybliżając studentom tematykę drewna, prefabrykacji i naszej pracy np. poprzez organizację wycieczki po nowoczesnym parku maszynowym i biurze projektowym. Pragniemy budować świadomość wśród przyszłych architektów, inżynierów na temat budownictwa drewnianego i jego zastosowania. Chcielibyśmy promować ten surowiec oraz pokazywać trendy i innowacje w tym zakresie. Stąd pomysł na popularyzację drewna poprzez konkurs Design Wood Challenge.  Jest to zdecydowanie temat, któremu chcielibyśmy się przyjrzeć i spróbować w jakikolwiek sposób wpłynąć na poprawę tej sytuacji. 

Nasz cel 

Bierzemy pod uwagę realizację zwycięskiego projektu w przyszłości. Chcielibyśmy mieć udział w kształtowaniu miejsc wyjątkowych i chętnie wykorzystywanych. Innymi słowy takich, które posiadają walory integracyjne i ekologiczne. W jury konkursu zasiądą przedstawiciele Grupy Burkietowicz, OSSy, a także przedstawiciele koła zrównoważonej architektury OW SARP.