Skip to content Skip to footer
Design-Wood-Challenge---PLAKAT-A2-RGB-niebieski_tekst

Pula nagród: 20 tys. złotych
Termin rozpoczęcia rejestracji: 12.09 – 14.10.2022
Termin składania prac: 14.10 – 11.12.2022

Z ogromną przyjemnością i przepełnieni dumą – pragniemy poinformować, że pierwsza edycja Design Wood Challenge dobiegła końca. W wyniku obrad jury, zostali wyłonieni laureaci konkursu, których pracę były zachwycające, a także w wielu przypadkach wzruszające. Wizje młodych osób dotycząca obiektu małej architektury (zewnętrznej lub wewnętrznej) przeznaczonej do integracji społecznej seniorów okazały się być tematem wymagającym głębokich przemyśleń i postawienia się w trudnej sytuacji osób starszych. Wszystkim uczestnikom, pragniemy podziękować za zaangażowanie i poświęcony czas. To była przyjemność oglądać Wasze prace! Zwycięzcom gratulujemy! Możecie być z siebie dumni!

Idea

Doświadczenie seniorów zdobywane na przestrzeni lat oraz ich ogrom wiedzy wynikający z długiego życia sprawia, że pełnią w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Są świadkami historii i z dumą przekazują tradycje. Właśnie z tradycją, długowiecznością i wytrzymałością kojarzy nam się drzewo. Jego korzenie pamiętają wydarzenia z przeszłości i są solidną podstawą. Wzrastanie odzwierciedla przebieg życia człowieka, a gałęzie i liście w koronie obrazują jego rozwój.

Chcąc wyjść naprzeciw osobom starszym, które w czasie pandemii najbardziej odczuły zachwianie relacji i kontaktów społecznych, stworzyliśmy konkurs. Ma on na celu zaprojektowanie obiektu małej architektury (zewnętrznej lub wewnętrznej) przezonaczonej do integracji społecznej seniorów.

LAUREACI

1 miejsce - Hubert Natorff, Nina Tomczak

NAGRODA: 10.000zł

Uzasadnienie: Na rzecz pracy przemawia nowatorskie podejście do zadania projektowego oraz trafne rozpoznanie potrzeb współczesnego seniora. Aktywizacja seniorów rozumiana jest tutaj szerzej niż tylko jako stworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu. Wymiana ogłoszeń na tablicy informacyjnej ma zapewnić możliwość budowania sieci kontaktów i tworzenia społeczności. Praca została doceniona za konsekwentne rozwinięcie koncepcji, przeanalizowanie współczesnych uwarunkowań funkcjonowania punktu wymiany informacji i stworzenie formy rozwiązującej zidentyfikowane problemy np. konieczności ochrony danych. Istotnym dla oceny aspektem było wpisanie obiektu w kontekst małego miasta bądź wsi. Autorzy projektu trafnie przeanalizowali funkcjonowanie mniejszych miejscowości i zlokalizowali swój projekt przy lokalnym sklepie spożywczym, będącym punktem skupiającym mieszkańców. Jury zwróciło uwagę na świadome podejście do użytego materiału – zarówno w aspekcie formalnym, jak i wizualnym. Konstrukcja tablicy jest możliwa do zrealizowania oraz do łatwego demontażu i użycia jej elementów ponownie. Doceniona została jej prosta budowa oraz wyeksponowanie naturalnych walorów drewna. Jury doceniło również estetyczne oraz spójne zaprezentowanie idei projektu na planszy konkursowej. Sugestią jury było zaprojektowanie w sąsiedztwie tablicy siedzisk, które pozwoliłyby zatrzymać się przy niej na dłużej.

2 miejsce - Alicja Anioł, Jakub Polański, Błażej Błażejewski

NAGRODA: 6.000zł

Uzasadnienie: Nagroda została przyznana za stworzenie inspirowanej naturą formy pawilonu oraz zwrócenie uwagi na oddziaływanie architektury na wszystkie zmysły człowieka. Praca została doceniona za zaproponowane przez autorów podejście projektowania formy architektonicznej. Nie skupili się oni jedynie na walorach wizualnych, dostrzegając, że architektura działa także na inne zmysły człowieka – słuch, dotyk, a nawet węch. Jury doceniło ideę wykorzystania formy architektonicznej do wzmocnienia wrażeń słuchowych oraz przeprowadzone przez autorów poszukiwania kształtu, który będzie odpowiadał założonej w koncepcji funkcji. Za walor pracy jury uznano twórcze podejście do formy, będącej połączeniem pawilonu z rzeźbą dźwiękową. Zaproponowana przestrzeń może przyciągać użytkowników ze względu na niezwykłą funkcję, pozostaje jednak także pawilonem do spotkań w różnych formułach. Jury zwróciło uwagę na brak przemyślenia sposobu zapewnienia dostępności dla osób poruszających się na wózku oraz konieczność dostosowania siedzisk do potrzeb osób starszych.

3 miejsce - Kacper Żak, Patryk Tatara

NAGRODA: 4.000zł

Uzasadnienie: Pracę nagrodzono za uniwersalny charakter, estetykę, prostotę i modułowość rozwiązań przy jednoczesnej ich wielofunkcyjności. Doceniono zauważenie różnych potrzeb użytkowników w kontekście mobilności, zapewniając wygodne miejsca do siedzenia i uwzględniając także potrzeby przestrzenne osób poruszających się na wózkach. Zaproponowany mebel oferuje możliwość realizacji różnych aktywności – najprostszych, takich jak rozmowa, poprzez gry czy inne czynności przy stole, po uprawę roślin w wyniesionych donicach. Potencjał demontażu i ponownego wykorzystania całości lub elementów w innej lokalizacji również został doceniony. Na uwagę zasługuje wnikliwa analiza wykonalności elementów z użyciem proponowanych przez organizatora komponentów drewnianych i złącz ciesielskich. Praca została nagrodzona również za staranne i czytelne przedstawienie idei projektowej. Jury sugerowało poszerzenie uzupełnienie pracy o koncepcję organizacji społeczności wokół zaproponowanego mebla.

Wyróżnienia

  • Julia Bugajska i Izabela Bonk
  • Nikodem Cisowski
  • Wiktoria Gorzelewska, Anita Popławska, Małgorzata Spierzak
  • Jakub Kaczmarczyk, Michał Sierżęga

Harmonogram

12.09 – 14.10.2022

14.10 – 11.12.2022

12.12 – 22.12.2022

22.12.2022

Harmonogram

12.09 – 14.10.2022

14.10 – 11.12.2022

12.12 – 22.12.2022

22.12.2022

Partnerzy i patronaty

Przy współpracy z

Organizator

INTERESUJE NAS PRZYSZŁOŚĆ BUDOWANIA
Design Lab to szczególne miejsce w Grupie Burkietowicz, które zajmuje się rozwojem organizacji, budowaniem relacji oraz marki Burkietowicz.
Prowadzimy badania i research rynku, poszukujemy nowych trendów w budownictwie, sposobach życia i mieszkania. To miejsce wymiany i transferu wiedzy w organizacji oraz z naszymi partnerami. Interesuje nas przyszłość budowania i tą wiedzą chcemy się dzielić.

BIURO KONKURSU
Grupa Burkietowicz sp. k.
ul. Kaliska 47, 63-430 Odolanów


531 168 303
konkurs@burkietowicz.pl

CZAS nadsyłania prac MINĄŁ

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w pierwszej edycji Design Wood Challenge pt. „Powrót do korzeni”.