Skip to content Skip to footer

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z §3 pkt. 1 regulaminu konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych studiów I i II-stopnia oraz studiów jednolitych kierunku Architektura, Budownictwo, oraz Architektura Krajobrazu. Musi więc Pan posiadać aktywny status studenta wyżej wymienionych kierunków
Zgodnie z §3 pkt. 1 regulaminu konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych studiów I i II-stopnia oraz studiów jednolitych kierunku Architektura, Budownictwo, oraz Architektura Krajobrazu. Musi więc Pan posiadać aktywny status studenta wyżej wymienionych kierunków
Zgodnie z §3 pkt. 1 regulaminu konkurs skierowany jest do studentów uczelni wyższych studiów I i II-stopnia oraz studiów jednolitych kierunku Architektura, Budownictwo, oraz Architektura Krajobrazu. Musi więc Pan posiadać aktywny status studenta wyżej wymienionych kierunków

Na etapie projektowania dopuszczalne jest stosowanie niestandardowych przekroi nieujętych w załączniku 1, na stronie http://www.burkietowicz.pl/ oraz http://www.woodrive.pl/., ponieważ stopień wykorzystania produktów z naszego asortymentu nie ma wpływu na ocenę pracy konkursowej.
Należy jednak liczyć się z tym, że w razie ewentualnej realizacji być może technologicznie nie będziemy w stanie uzyskać zaprojektowanego przekroju i zostaniemy zmuszeni zmienić wymiary elementów konstrukcji co może skutkować zaburzeniem koncepcji projektu.

Obiekt może zostać zrealizowany w dowolnej przestrzeni publicznej. Wybór lokalizacji pozostawiamy do wyboru, nie jest konieczne podawanie dokładnego adresu oraz nazwy miejsca.

Zgodnie z §13.1 po zakończeniu konkursu istnieje możliwość realizacji projektu, jednak jako organizator konkursu zastrzegamy sobie prawo do nie wykonania zwycięskiego projektu ze względu na ograniczenia technologiczne, materiałowe lub inne.

Po rozstrzygnięciu konkursu ocenimy czy zwycięska praca jest możliwa do zrealizowania bez zmian konstrukcyjnych z naszej strony, o tym ile prac ewentualnie zostanie zrealizowanych też zdecydujemy po konkursie.

Zgodnie z Zgodnie z § 1. 3. projektowany obiekt powinien nawiązywać do tradycji poprzez wykonanie go w przewadze w technologii drewnianej. §6. 3 mówi o zastosowaniu drewna jako materiału dominującego w całej konstrukcji. Jak najbardziej jest dozwolone stosowanie łączników metalowych w celu połączenia elementów. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko da się połączyć za pomocą złączy ciesielskich, dlatego nie wykluczamy zastosowania okuć. 

Proszę zwrócić uwagę czy użyte elementy stalowe nie zdominują projektu, ponieważ przy ocenie pracy na pewno będziemy brać pod uwagę powyższe dwa punkty regulaminu.

Zgodnie z §6 projekt koncepcyjny ma na celu zastosowanie drewna jako materiału dominującego w całej konstrukcji z wykorzystaniem prefabrykacji oraz tradycyjnych złączy ciesielskich, tym samym powinien w swej realizacji wykorzystywać produkty Grupy Burkietowicz Sp. k. dostępnych na stronie www.burkietowicz.pl, www.woodrive.pl oraz w załączniku nr 1. Wszelkiego rodzaju zmiany mogą  mieć wpływ na ewentualną realizację projektu.

Zawarta w Prawie Budowlanym definicja małej architektury jest listą otwartą i klasyfikację projektowanego obiektu można przeprowadzić przez analogię do wymienionych w niej przykładów. Ponieważ jako jeden z przykładów podano w definicji śmietnik, a jest on rodzajem wiaty, projekt wiaty będzie zgodny z warunkami konkursu. W zakresie wielkości obiektu można posiłkować się definicją przedstawioną przez Aleksandra Wallisa w książce „Miasto i przestrzeń”, w której uznał on, że termin mała architektura „obejmuje utwory kameralne, a w skali miasta wręcz drobne. Zalicza się do niej ławki, balustrady i murki, tarasy, fontanny i baseny, kioski, budki, stragany i małe pawilony. Repertuar ten nie jest zresztą ściśle ustalony. Wlicza się do niego także śmietniki i latarnie uliczne, słupy z sygnalizacją świetlną i znakami drogowymi, skarpy i mury oporowe, duże przenośne formy do kwiatów i przeznaczone dla reklam wolno stojące szklane pudła. W miastach współczesnych repertuar ten stale rośnie. Jeden z autorów nazwał ten proces <<meblowaniem ulicy>>”.

Design-Wood-Challenge---PLAKAT-A2-RGB-niebieski_tekst

Pula nagród: 20 tys. złotych
Termin rozpoczęcia rejestracji: 12.09 – 14.10.2022
Termin składania prac: 14.10 – 11.12.2022