Skip to content Skip to footer

Powrót do korzeni – konkurs Design Wood Challange

Czas pandemii zakłócił kontakty międzyludzkie, a najstarszym niekiedy całkowicie odebrał możliwość spotkań. W związku z tym, LAB w Grupie Burkietowicz, zorganizował pierwszą edycję konkursu Design Wood Challenge pod hasłem Powrót do korzeni

Projekt w technologii drewnianej

Przedmiotem Konkursu Design Wood Challenge Powrót do Korzeni było stworzenie projektu koncepcyjnego małego aktywatora społecznego, który umożliwi seniorom aktywizację i ponowną integrację z najbliższą społecznością. Nadesłanych zostało 171 zgłoszeń, z czego ostatecznie wpłynęły 63 prace konkursowe, które zostały przekazane do oceny. Projekt miał być nawiązaniem do tradycji poprzez wykonanie go w technologii drewnianej. Mamy świadomość jak ważny jest zrównoważony rozwój i ekologiczne podejście do życia. To właśnie z naturalnego i całkowicie biodegradowalnego surowca, jakim jest drewno, studenci projektowali konstrukcje konkursowe. Grupa Burkietowicz w ciągu niemal 130 lat pracy z drewnem, zyskała pewność, że jest to solidny i trwały materiał budowlany.

Obrady Jury

W skład Jury Konkursu wchodziło 3 przedstawicieli Grupy Burkietowicz oraz 3 ekspertów zewnętrznych – arch. Magdalena Pios (OW SARP), arch. Anna Tofiluk (OW SARP), inż. arch. Piotr Gajdka (OSSA Polska).

Jury Konkursu oceniało prace konkursowe pod kątem zgodności z wymogami, o których była mowa w Regulaminie, oraz na podstawie niżej wymienionych kryteriów merytorycznych:

1) walory architektoniczne,

2) funkcjonalność i nowatorstwo projektu,

3) proekologiczne rozwiązania,

4) możliwości realizacyjne koncepcji przedstawionej w Konkursie.

Laureatami konkursu Design Wood Challenge Powrót do korzeni zostali:

Miejsce I             Hubert Natorff, Nina Tomczak

               Politechnika Warszawska

Uzasadnienie:

Na rzecz pracy przemawia nowatorskie podejście do zadania projektowego oraz trafne rozpoznanie potrzeb współczesnego seniora. Aktywizacja seniorów rozumiana jest tutaj szerzej niż tylko jako stworzenie przestrzeni do wspólnego spędzania czasu. Wymiana ogłoszeń na tablicy informacyjnej ma zapewnić możliwość budowania sieci kontaktów i tworzenia społeczności.

Pracę doceniliśmy za konsekwentne rozwinięcie koncepcji, przeanalizowanie współczesnych uwarunkowań funkcjonowania punktu wymiany informacji i stworzenie formy rozwiązującej zidentyfikowane problemy, np. konieczności ochrony danych.

Istotnym dla oceny aspektem było wpisanie obiektu w kontekst małego miasta bądź wsi. Autorzy projektu trafnie przeanalizowali funkcjonowanie mniejszych miejscowości i zlokalizowali swój projekt przy lokalnym sklepie spożywczym, będącym punktem skupiającym mieszkańców.

Jury zwróciło uwagę na świadome podejście do użytego materiału – zarówno w aspekcie formalnym, jak i wizualnym. Konstrukcja tablicy jest możliwa do zrealizowania oraz do łatwego demontażu i użycia jej elementów ponownie. Doceniona została jej prosta budowa oraz wyeksponowanie naturalnych walorów drewna.

Jury doceniło również estetyczne oraz spójne zaprezentowanie idei projektu na planszy konkursowej. Sugestią jury było zaprojektowanie w sąsiedztwie tablicy siedzisk, które pozwoliłyby zatrzymać się przy niej na dłużej.

Miejsce II            Alicja Anioł, Jakub Polański, Błażej Błażejewski

Politechnika Wrocławska

Uzasadnienie:

Nagroda została przyznana za stworzenie inspirowanej naturą formy pawilonu oraz zwrócenie uwagi na oddziaływanie architektury na wszystkie zmysły człowieka.

Pracę doceniliśmy za zaproponowane przez autorów podejście projektowania formy architektonicznej. Nie skupili się oni jedynie na walorach wizualnych, dostrzegając, że architektura działa także na inne zmysły człowieka – słuch, dotyk, a nawet węch.

Jury doceniło  ideę wykorzystania formy architektonicznej do wzmocnienia wrażeń słuchowych oraz przeprowadzone przez autorów poszukiwania kształtu, który będzie odpowiadał założonej w koncepcji funkcji. Za walor pracy jury uznano twórcze podejście do formy, będącej połączeniem pawilonu z rzeźbą dźwiękową. Zaproponowana przestrzeń może przyciągać użytkowników ze względu na niezwykłą funkcję, pozostaje jednak także pawilonem do spotkań w różnych formułach.

Jury zwróciło uwagę na brak przemyślenia sposobu zapewnienia dostępności dla osób poruszających się na wózku oraz konieczność dostosowania siedzisk do potrzeb osób starszych.

Miejsce III          Kacper Żak, Patryk Tatara

                            Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Uzasadnienie:

Pracę nagrodzono za uniwersalny charakter, estetykę, prostotę i modułowość rozwiązań przy jednoczesnej ich wielofunkcyjności.

Doceniono zauważenie różnych potrzeb użytkowników w kontekście mobilności, zapewniając wygodne miejsca do siedzenia i uwzględniając także potrzeby przestrzenne osób poruszających się na wózkach. Zaproponowany mebel oferuje możliwość realizacji różnych aktywności – najprostszych, takich jak rozmowa, poprzez gry czy inne czynności przy stole, po uprawę roślin w wyniesionych donicach. Potencjał demontażu i ponownego wykorzystania całości lub elementów w innej lokalizacji również został doceniony.

Na uwagę zasługuje wnikliwa analiza wykonalności elementów z użyciem proponowanych przez organizatora komponentów drewnianych i złącz ciesielskich. Praca została nagrodzona również za staranne i czytelne przedstawienie idei projektowej.

Jury sugerowało poszerzenie uzupełnienie pracy o koncepcję organizacji społeczności wokół zaproponowanego mebla.

Wyróżnienia

Wyróżnienia:

Julia Bugajska i Izabela Bonk – Politechnika Śląska

Nikodem Cisowski – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Wiktoria Gorzelewska, Anita Popławska, Małgorzata Spierzak – Politechnika Warszawska

Jakub Kaczmarczyk, Michał Sierżęga – Politechnika Warszawska

Wszystkim serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu Design Wood Challenge.