Skip to content Skip to footer

Forum Przemysłu Drzewnego

Udział w Forum Przemysłu Drzewnego o tematyce Rynek drzewny dziś i jutro: potencjał, ceny, prognozy, zapotrzebowanie był doskonałą okazją do spotkania z przedstawicielami skupionymi wokół branży drzewnej. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, mieliśmy nareszcie możliwość uczestniczenia w tym interesującym przedsięwzięciu.

Forum Przemysłu Drzewnego

Rozmowy na bliskie nam tematy

Zespół powermeetings.eu zorganizował Forum Przemysłu Drzewnego. Była to okazja do długich rozmów i wysłuchania ciekawych prelekcji związanych, np. ze śladem węglowym, certyfikacją oraz pozyskiwaniem surowca. Spotkanie było również doskonałą szansą na merytoryczną dyskusję o aktualnej i przyszłej współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi a przemysłem drzewnym. Rozmowy toczyły się również na temat kierunku rozwoju dla wszystkich zainteresowanych.

Partnerskie relacje

Podczas tego przedsięwzięcia mogliśmy się spotkać z przedstawicielami z branży, pozyskać nowe kontakty, a także odnowić dotychczasowe relacje biznesowe. Było to doskonałe miejsce do zdobycia i uzupełnienia wiedzy. Na Forum byli obecni reprezentanci lasów państwowych, firm kupujących, przetwarzających i dostarczających drewno oraz tartaków. Nie zabrakło również przedstawicieli przemysłu płytowego, meblowego, papierniczego czy też firm dostarczających technologie i usługi dla przemysłu drzewnego.

Sytuacja

Sytuacja w przemyśle drzewnym dynamicznie się zmienia – rosną koszty nabycia surowca drzewnego, energii, płac oraz zobowiązań finansowych. Nowym kłopotem dla krajowej branży drzewnej są europejskie sankcje przeciwko handlowi z Rosją i Białorusią, powodujące poważne zaburzenia w łańcuchach dostaw drewna i biomasy. Takie spotkania są szansą na poczucie jedności w branży i nawiązywanie współpracy, które mogą pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw.