Skip to content Skip to footer

Drewno jest surowcem strategicznym

Czy drewno to kluczowy surowiec dla rozwoju gospodarki? Zasoby są duże, a dostępność łatwa. Wobec tego, drewno jest surowcem strategicznym i przyszłościowym.

Konieczna jest zmiana

Należy w rozsądny sposób dysponować tym surowcem. Możemy to osiągnąć dzięki cyfrowym narzędziom projektowym, zautomatyzowanemu procesowi produkcji oraz prefabrykacji. Z budownictwa powinny zostać wyeliminowane nietrwałe materiały, które wpływają na degradację środowiska. Branża budowlana odpowiada za olbrzymi ślad węglowy. To musi się zmienić.

Wartościowe magazyny

Produkcja z drewna jest lepsza niż rezygnacja z wycinki lasu. Według badań prowadzonych przez Uniwersytet w Hamburgu korzystanie z lasów i produkowanie elementów z drewna jest bardziej przyjazne dla klimatu. Więcej węgla jest magazynowane podczas wytwarzaniu produktów z drewna, które może zastąpić wiele materiałów w budownictwie. W drewnianych domach prefabrykowanych  węgiel zawarty w drewnie może być długoterminowo magazynowany. Ponadto naukowcy potwierdzili, że spalanie drewna to bardziej zrównoważona energia niż ta płynąca z paliw kopalnych. Bilans takiego spalania wynosi zero. Wniosek jest taki, żeby chronić stare lasy, które mają ponad 120-letnie drzewa, a korzystać z zasobów tych młodszych. Takie działanie wpływałoby na usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery, a przemysł drzewny magazynowałby go w swoich wyrobach. Drewno jest surowcem strategicznym.

Dobra technologia

Sektor budowlany musi się włączyć w walkę ze zmianami klimatu.  To jedno z największych wyzwań gospodarczych nadchodzących dekad. Według danych podawanych przez Komisję Europejską – w Unii Europejskiej budynki generują około 40% zużycia energii i odpowiadają za 36% emisji dwutlenku węgla. Jedną z pierwszych decyzji, jaką trzeba podjąć przy planowaniu budowy własnego domu, jest wybranie technologii. Prefabrykacja niesie za sobą szereg zalet. Technologia prefabrykacji drewnianej sprzyja szybkiemu budowaniu przy jednoczesnym szanowaniu ekologii. Ponadto rozsądne dysponowanie surowcem jest bardziej ekonomiczne. Sektor budownictwa drewnianego dysponuje rozwiązaniami na kryzys klimatyczny i konieczność ograniczenia śladu węglowego. Powinniśmy zdecydować się na wyeliminowanie materiałów, które przyczyniają się do degradacji środowiska. Konstrukcje drewniane to przyszłość budownictwa pod każdym względem.