Skip to content Skip to footer

Zrównoważone budownictwo drewniane

Zrównoważone budownictwo drewniane, wykorzystujące technologię szkieletu drewnianego, staje się coraz bardziej istotne w kontekście globalnych działań na rzecz ochrony środowiska i zwalczania zmian klimatycznych. Głównym atutem tego podejścia jest zdolność drewna do magazynowania dwutlenku węgla, który jest pochłaniany przez drzewa w trakcie ich wzrostu. Dzięki temu, budynki drewniane stają się „węglowymi magazynami”, przyczyniając się do redukcji ogólnej ilości CO2 w atmosferze.

Dodatkowo, stosowanie drewna jako głównego materiału budowlanego minimalizuje konieczność wykorzystania surowców wysokoemisyjnych, takich jak beton i stal. Produkcja tych materiałów jest energochłonna i generuje znaczne ilości dwutlenku węgla. Zastępowanie ich drewnem pozwala na znaczące obniżenie śladu węglowego całego procesu budowlanego.

Innym ważnym aspektem zrównoważonego budownictwa drewnianego jest jego wpływ na efektywność energetyczną. Domy zbudowane w technologii szkieletu drewnianego charakteryzują się lepszą izolacyjnością termiczną, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia budynków. To z kolei redukuje zużycie energii pochodzącej z paliw kopalnych, dodatkowo zmniejszając emisje CO2.

Podsumowując, zrównoważone budownictwo drewniane nie tylko wspiera walkę ze zmianami klimatycznymi przez redukcję emisji dwutlenku węgla, ale także przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej i promuje wykorzystanie odnawialnych źródeł surowców. Jest to kierunek, który harmonijnie łączy potrzeby środowiskowe z wymogami nowoczesnego budownictwa, kreując przy tym przyszłość zrównoważonej architektury i konstrukcji.

Emisja dwutlenku węgla

Według raportu Architecture 2030 , budownictwo odpowiada za 39% emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Europejski Zielony Ład zakłada redukcję tego wskaźnika. Idealną drogą do tego jest popularyzacja budownictwa drewnianego. Drewno to jedyny w pełni odnawialny materiał budowlany, który dodatkowo charakteryzuje się ujemną emisją CO2. Różnica między kilkukondygnacyjnym budynkiem w technologii drewnianej, a takim samym w betonowej, to aż 1,4 tys. ton CO2. Świat dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ten proces już się zaczął i nie można go zatrzymać.

Drewniana rewolucja

Choć wciąż wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy z zalet jakie oferuje budownictwo drewniane, to wiele, zwłaszcza młodych ludzi pragnie zmian. Konstrukcje drewniane to obiekty trwałe, nowoczesne i ekologiczne. Należy wyeliminować w społeczeństwie głęboko zakorzenione stereotypy. Podstawą do zmiany jest edukowanie społeczeństwa.

Strach przed ogniem

Ludzie obawiają się, że drewno wykorzystane w budynku będzie powodowało niebezpieczeństwo związane z pożarem. Warto uświadamiać inwestorów, że prefabrykowane zrównoważone budownictwo drewniane jest niezwykle odporne na ogień. Nowoczesne konstrukcje drewniane mają wyższą odporność ogniową niż inne materiały. W budynkach stawianych w technologii drewnianej, konstrukcja może pozostać nienaruszona w przypadku pożaru. Ponadto, eksperyment przeprowadzony przez Instytut Techniki Budowlanej dowiódł, że w tego typu konstrukcjach pożar nie rozprzestrzenia się na inne pomieszczenia.

Energia na wagę złota

Drewno posiada właściwości termoizolacyjne, dzięki którym, możemy znacząco zmniejszyć zużycie paliw kopalnych. Tego typu konstrukcje mają mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania pomieszczeń. Ten surowiec jest aż 15 razy lepszą izolacją niż beton i stal.

Szybko i dokładnie

Konstrukcje drewniane są prefabrykowane w nowoczesnych zakładach, co wpływa na zdecydowanie mniejszy odpad budowlany. Elementy szkieletowych domów drewnianych są wykonywane z niezwykłą dokładnością, a zużycie materiału jest maksymalnie optymalizowane. Jeśli inwestorowi zależy na czasie, to technologia szkieletowych ścian drewnianych jest idealnym rozwiązaniem. Warunki atmosferyczne nie są w stanie opóźnić prac, ponieważ wszystkie elementy wykonywane są w fabryce. Zrównoważone budownictwo drewniane to idealne rozwiązanie na dzisiejsze czasy.

Agenda 2030

Agenda 2030 to strategia rozwoju świata do 2030 roku. Cele zrównoważonego rozwoju są drogą, którą powinniśmy podążać. Rozwój jest pożądany pod warunkiem, że nie jest destrukcyjny dla innych sfer życia i pamięta o innych pokoleniach. Zrównoważony rozwój to trend przed którym nie ma ucieczki. Świat nie jest naszą własnością, trzeba pamiętać o tym, że to miejsce, w którym będą funkcjonowały kolejne pokolenia. Budownictwo w technologii drewnianej to przyszłość nasza i kolejnych pokoleń.