Skip to content Skip to footer

Nowe wyzwania w budownictwie

Budownictwo drewniane, coraz częściej postrzegane jako innowacyjna i zrównoważona odpowiedź na dynamiczne zmiany społeczne, jest coraz bardziej doceniane w kontekście urbanizacji, migracji ludności oraz wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa. W Polsce, ten rodzaj budownictwa nabiera szczególnego znaczenia ze względu na swoją zdolność do adaptacji w różnych środowiskach miejskich i wiejskich, oferując rozwiązania przystosowane do rosnących potrzeb zróżnicowanych grup społecznych.

Budownictwo drewniane, charakteryzujące się wykorzystaniem odnawialnych zasobów, niskim śladem węglowym oraz energooszczędnością, doskonale wpisuje się w globalne tendencje zrównoważonego rozwoju. W Polsce, gdzie świadomość ekologiczna stale rośnie, coraz więcej firm budowlanych i deweloperów zwraca uwagę na te aspekty, otwierając się na technologie budowlane przyjazne dla środowiska. To z kolei przekłada się na wzrost popularności budownictwa drewnianego jako metody budowy domów jedno- i wielorodzinnych, jak również obiektów komercyjnych i publicznych.

Wzrost zainteresowania budownictwem drewnianym w Polsce jest również napędzany przez nowoczesne technologie, takie jak prefabrykacja, która umożliwia szybszą i bardziej efektywną realizację projektów budowlanych. Prefabrykowane elementy drewniane są produkowane w kontrolowanych warunkach fabrycznych, co zapewnia wyższą jakość, dokładność i trwałość konstrukcji. Ponadto, budownictwo drewniane oferuje elastyczność projektową, pozwalając na tworzenie estetycznie atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni, które harmonijnie łączą tradycyjne i nowoczesne elementy architektoniczne.

Z tych powodów, budownictwo drewniane staje się coraz ważniejszym elementem polskiego rynku budowlanego, odpowiadając na nowe wyzwania urbanistyczne i społeczne oraz przyczyniając się do rozwoju zrównoważonej architektury i budownictwa w kraju. Jego rozwój jest ważnym krokiem w kierunku budowania bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości, z korzyściami zarówno dla obecnych, jak i przyszłych pokoleń.

Nieodkryty potencjał budownictwa drewnianego w Polsce

Budownictwo drewniane może być sposobem na brakujące mieszania w Polsce. Zaletami takich obiektów jest większa powierzchnia użytkowa, więcej pomieszczeń oraz krótki czas budowy. Cały czas nie wykorzystujemy potencjału polskiego budownictwa drewnianego, ponieważ zainteresowanie inwestorów jest zbyt małe. Nie przeszkadza to firmom oferującym prefabrykowane domy drewniane w rozwoju tej technologii. Polska jest trzecim w Europie dostawcą takich budynków. Głównymi kierunkami eksportu są Niemcy, Norwegia i Wielka Brytania.

Zalety wykorzystania drewna w nowoczesnym budownictwie

Wytrzymałe i odporne, a jednocześnie mające niski ciężar właściwy. Dzięki wykorzystaniu drewna, w krótkim czasie mogą powstawać nawet wielokondygnacyjne budynki. Domy wybudowane w technologii szkieletu drewnianego niezwykle wytrzymałe i trwałe. Takie obiekty szybko się nagrzewają, pozwalając zaoszczędzić cenną energię. Wszelkie przebudowy i modernizacje  mogą być przeprowadzane w sposób łatwiejszy niż w technologii murowanej. Nie bez znaczenia jest również fakt, że mogą być stawiane o każdej porze roku. Elementy szkieletowych domów drewnianych powstają w fabrykach, dzięki czemu prace na budowie są maksymalnie ograniczone.

Rola edukacji i rozwoju w promowaniu budownictwa drewnianego

Rola edukacji i rozwoju w promowaniu budownictwa drewnianego jest kluczowa dla zmiany percepcji społeczeństwa na temat tego surowca. Obecna nieufność wobec drewna jako materiału budowlanego może zostać przełamana poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne i promocyjne. Niezbędne jest w tej kwestii stworzenie i implementacja programów edukacyjnych, które podkreślą zalety budownictwa drewnianego, w tym jego zrównoważony charakter, wydajność i innowacyjność.

Jednocześnie, polskie firmy działające w branży budownictwa drewnianego, stają przed wyzwaniem ciągłego rozwoju i innowacji. Ważna jest nie tylko produkcja prefabrykowanych elementów szkieletowych domów drewnianych, ale również stałe doskonalenie procesów produkcyjnych. Dzięki temu możliwe jest podnoszenie jakości wykonywanych budynków i zdobywanie zaufania ze strony potencjalnych inwestorów oraz użytkowników.

W odpowiedzi na te wyzwania, Grupa Burkietowicz stworzyła Burkietowicz Design Lab. Design Lab to wyjątkowe miejsce w strukturze grupy, które koncentruje się na rozwoju organizacji, budowaniu relacji i wzmocnieniu marki Burkietowicz. Pracujemy nad badaniem rynku, poszukiwaniem nowych trendów w budownictwie, sposobach życia i mieszkania. Jest to przestrzeń dedykowana wymianie wiedzy i doświadczeń, zarówno wewnątrz organizacji, jak i z partnerami zewnętrznymi.

Burkietowicz Design Lab angażuje się w przewidywanie przyszłości budownictwa. W ramach tego centrum innowacji, kładziemy nacisk na badania rynkowe i analitykę, co pozwala na wczesne wykrywanie trendów i dostosowywanie oferty do aktualnych i przyszłych potrzeb rynku. To miejsce, gdzie wiedza przekształca się w praktyczne rozwiązania, które mają realny wpływ na jakość życia użytkowników budynków.

Dzięki takim inicjatywom jak Burkietowicz Design Lab, możliwe jest nie tylko rozwijanie i doskonalenie technologii budownictwa drewnianego, ale również budowanie pozytywnego wizerunku tego sektora w oczach społeczeństwa. Edukacja i rozwojowe działania są kluczem do promowania drewna jako trwałego, bezpiecznego i ekologicznego materiału budowlanego, który jest w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom urbanizacyjnym i demograficznym.

Wzajemna współpraca – klucz do rozwoju budownictwa drewnianego

Współpraca ta ma na celu nie tylko dzielenie się umiejętnościami i najlepszymi praktykami, ale również kreowanie przyszłości budownictwa w Polsce. Wspólnymi siłami branża może promować i rozwijać budownictwo drewniane, które globalnie jest już uznawane za przyszłościową i ekologiczną technologię. Przykładem krajów, gdzie budownictwo drewniane zyskało uznanie i jest aktywnie promowane, są Niemcy, Norwegia i Wielka Brytania.

Polska, pomimo posiadania solidnych podstaw i potencjału w zakresie budownictwa drewnianego, nadal boryka się z pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich jest brak wystarczającej komunikacji i edukacji skierowanej do społeczeństwa, które często nie jest w pełni świadome zalet budownictwa drewnianego. Brak krajowej strategii promocji tej technologii oraz zachowania odpowiednich standardów budowlanych, również stanowi barierę w jej rozwoju.

W odpowiedzi na te wyzwania, ważna staje się rola inicjatyw takich jak Burkietowicz Design Lab, które poprzez badania, rozwój i wymianę wiedzy, mogą znacząco przyczynić się do promocji i rozwoju budownictwa drewnianego w Polsce. Tworząc platformę do współpracy i dzielenia się wiedzą, możliwe jest przekształcenie obecnego postrzegania drewna jako surowca budowlanego i pokazanie jego rzeczywistych możliwości.

Wzajemna współpraca i integracja różnych segmentów rynku budowlanego jest więc kluczem do dalszego rozwoju i promocji budownictwa drewnianego w Polsce. Poprzez zbliżenie różnych stron zainteresowanych tą technologią, można skutecznie budować przyszłość opartą na trwałych, ekologicznych i innowacyjnych rozwiązaniach budowlanych.