Skip to content Skip to footer

Bezpieczeństwo w pracy

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest bezpieczeństwo w pracy. Podczas Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w pracy, mieliśmy okazję zapoznać się z możliwymi zagrożeniami, ważnymi zasadami, a także pierwszą pomocą. Spotkanie było podzielone na dwie części – teoretyczną i praktyczną. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy z różnych działów.

Szkolimy się

Zagrożenia w miejscu pracy, wypadki, czynniki mutagenne w środowisku pracy oraz pierwsza pomoc. To tylko kilka z wielu tematów poruszonych na panelu szkoleniowo – praktycznym. Wydarzenie zorganizował Zarząd Grupy Burkietowicz wraz z Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu , OSP KSRG Odolanów, KP PSP Ostrów Wielkopolski, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz naszym wewnętrznym działem BHP.

Pierwsza pomoc

Jak ważne jest bezpieczeństwo w pracy nikomu nie trzeba tłumaczyć. Ćwiczenia praktyczne w specjalnie zaaranżowanych sytuacjach wypadkowych pozwalają nam zdobyć doświadczenie, które w przypadku prawdziwego zdarzenia może okazać się na wagę złota. Nigdy nie wiemy, kiedy ta lekcja może nam się przydać. Mamy nadzieję, że uda nam się uniknąć niebezpiecznych sytuacji, a jeśli się przytrafią – być lepiej przygotowanym. Szkolenie z pierwszej pomocy w pracy to dla nas szansa na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa również w życiu prywatnym. 

Kultura bezpieczeństwa – wspólna sprawa

W dniu 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Obchody Dnia odbywają się na poziomie międzynarodowym, krajowym, regionalnym, a także lokalnym pod specjalnym hasłem. Celem obchodów jest przeciwdziałanie wypadkom i ochrona pracowników przed chorobami zawodowymi poprzez rozpoznawanie istniejących i nowych zagrożeń. Inicjatywa ma na celu również tworzenie programów prewencji, upowszechnianie najnowszej wiedzy w dziedzinie bhp oraz promowanie przestrzegania przepisów BHP.