Skip to content Skip to footer

DESIGN WOOD CHALLENGE

Grupa Burkietowicz stworzyła konkurs „Design Wood Challenge”. Jest on skierowany do studentów każdego roku architektury, budownictwa oraz architektury krajobrazu. Chcieliśmy wyjść naprzeciw seniorom, którzy w trudnym czasie pandemii najbardziej odczuli zachwianie relacji i kontaktów społecznych. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł. 

OSSA

Jak wiele do zaoferowania światu mają młodzi ludzie na kierunkach architektonicznych mogliśmy się przekonać na tegorocznym ogólnopolskim spotkaniu studentów i studentek architektury w Gdyni. Jak się okazało, są to osoby zarówno twardo stąpające po ziemi, wytrwale dążące do wyznaczonych sobie celów, ale również posiadające duszę artystów pełni wizji i pomysłów. To właśnie na OSSA pierwszy raz zaprezentowaliśmy szerszemu gronu konkurs “Design Wood Challange”. Spotkał się on z bardzo pozytywnym odbiorem.  

Idea tegorocznej edycji 

Przedmiotem Konkursu jest stworzenie projektu koncepcyjnego małego aktywatora społecznego, który umożliwi osobom starszym ponowną integrację z najbliższą społecznością. Wykluczenia spowodowane ograniczeniami i marginalizacją są obecne w codziennym życiu wielu osób starszych. Szczególnie tych zamieszkujących obszary wiejskie i małe miejscowości. Chcemy, by konkurs nawiązywał do tradycji poprzez wykonanie go w dużej mierze w technologii drewnianej. Doświadczenie seniorów zdobywane na przestrzeni lat oraz ich ogrom wiedzy wynikający z długiego życia sprawia, że pełnią w społeczeństwie bardzo ważną rolę. Ponadto są świadkami historii i z dumą przekazują tradycje. Właśnie z tradycją, długowiecznością i wytrzymałością kojarzy nam się drzewo. Korzenie pamiętają wydarzenia z przeszłości i są solidną podstawą. Wzrastanie odzwierciedla przebieg życia człowieka, a gałęzie i liście w koronie obrazują jego rozwój. Ideą tegorocznej edycji jest powrót do korzeni. 

Mistrzowie w drewnie 

Grupa Burkietowicz jest zaufanym partnerem, a także polskim liderem w zakresie prefabrykowanego budownictwa drewnianego. Ponadto jesteśmy zaangażowani społecznie. Aktywnie włączamy się w różnego rodzaju inicjatywy charytatywne oraz wsparcie lokalnych przedsięwzięć, przywiązując ogromną wagę do troski o środowisko naturalne. Współpracujemy również z Uczelniami, przybliżając studentom tematykę drewna, prefabrykacji i naszej pracy np. poprzez organizację wycieczki po nowoczesnym parku maszynowym i biurze projektowym. Pragniemy budować świadomość wśród przyszłych architektów, inżynierów na temat budownictwa drewnianego i jego zastosowania. Chcielibyśmy promować ten surowiec oraz pokazywać trendy i innowacje w tym zakresie. Stąd pomysł na popularyzację drewna poprzez konkurs Design Wood Challenge.  Jest to zdecydowanie temat, któremu chcielibyśmy się przyjrzeć i spróbować w jakikolwiek sposób wpłynąć na poprawę tej sytuacji. 

Nasz cel 

Bierzemy pod uwagę realizację zwycięskiego projektu w przyszłości. Chcielibyśmy mieć udział w kształtowaniu miejsc wyjątkowych i chętnie wykorzystywanych. Innymi słowy takich, które posiadają walory integracyjne i ekologiczne. W jury konkursu zasiądą przedstawiciele Grupy Burkietowicz, OSSy, a także przedstawiciele koła zrównoważonej architektury OW SARP.  

Zostaw komentarz